"לא נדרש הרבה מכל אחד מאיתנו כדי להציל את כדור הארץ. קצת יוזמה, הרבה מודעות והדברים יכולים להיות אחרת."

זיהום אוויר

אתר EcoFriendly הוקם למענכם על מנת להעלות את המודעות לנושא איכות הסביבה. אחד מהסממנים העיקריים של הפגיעה באיכות הסביבה הוא נושא זיהום האוויר.

כאשר אנחנו מדברים על זיהום אוויר אנחנו למעשה מדברים על זיהום של האטמוספרה בדרכים שונות. הזיהום הזה יכול להתבצע על ידי שחרור של חומרים רעילים הנישאים ברוח ומתפשטים באוויר. כאשר לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכב הטבעי שלו הם מזהמים אותו ופוגעים באיכות הסביבה. די במילה זיהום כדי להבין כי החומרים הללו יוצרים נזק לבני האדם, לחי ולצומח. זהו נזק גדול המשפיע על כולנו, אך אין זה אומר כי אין ביכולתנו למנוע אותו או לפחות להקטינו במידה ניכרת. ישנן פעולות רבות אשר אנו יכולים לנקוט בהם על מנת להפחית את רמת זיהום האוויר אותו אנו נושמים ובו אנו חיים.

מי גורם לזיהום האוויר?

זיהום האוויר נגרם במקרים רבים בתופעות שמקורן בטבע, אך אסור לשכוח כי זיהום אוויר רב, נגרם גם כתוצאה מפעולות של בני האדם. ישנן דוגמאות רבות למקורות הזיהום הטבעיים. למשל - פעילות וולקנית, אבק המגיע ממקורות טבעיים (למשל אבק הנוצר על ידי הרוח באזורים מדבריים או צחיחים), גזים כדוגמת מתאן הנפלטים על ידי בעלי חיים שונים (בקר וצאן למשל),עשן המגיע משריפות טבעיות ועוד.

אך הצרה הגדולה ביותר היא זיהום האוויר אשר בני האדם גורמים לה, ואותה קל למנוע באמצעות פעולות (או הימנעות מפעולות) מסוימות. זיהום אוויר נגרם על ידי בני אדם באמצעות אבק שמקורו בחקלאות, זיהומים ממפעלי תעשייה, רכבים ושריפת עצים, אדים רעילים (אדי צבע למשל) ועוד. חומרים רבים אשר מזהמים את האוויר נמצאים ליד מפעלי תעשייה או בסמוך לכבישים ראשיים, ולכן בערים הגדולות זיהום האוויר הוא בדרך כלל גדול יותר. ערים כמו לוס אנג'לס, ניו דלהי, בואנוס איירס ועוד ידועות בערפיח המכסה אותן . אלה הן ערים אשר זיהום האוויר בהם הוא גבוה מאוד ומסוכן לבריאות. גם בערים הגדולות בישראל (ובעיקר תל אביב וחיפה) זיהום האוויר הוא גבוה וגורם למחלות ותמותה מדי שנה.

כיצד ניתן להפחית את זיהום האוויר?

הרשות הממלכתית אשר פועלת בנושא זיהום האוויר בישראל היא המשרד להגנת הסביבה (אגף איכות האוויר). ישנם בישראל לא מעט ארגונים ציבוריים ועמותות ללא מטרות רווח הפועלים למען איכות הסביבה ולמען הפחתת זיהום האוויר. אך אלה אינם מספיקים. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לנקוט בפעולות ברמה היום יומית על מנת להפחית את זיהום האוויר. בשנים האחרונות המודעות לנושא עלתה אך ללא פעולות בשטח האוויר שלנו ימשיך להיות מזוהם ומסוכן.

אז מה אפשר לעשות?

פסולת

פסולת וזיהום הסביבהכמויות הפסולת בשנות האלפיים הן עצומות ולא כולנו מקפידים למחזר את הפסולת שלנו. שיירי בניה ותעשיה, גזמי עצים, שאריות אוכל, בקבוקי פלסטיק, עיתונים ישנים - כל אלה הם סוגים של פסולת אשר אם אינם ממוחזרים כראוי פוגעים באיכות הסביבה.

זיהום המים

זיהום מיםכ אשר בני האדם מכניסים חומרים הגורמים לשינויים בהרכב או בתכונות הכימיות, הפיסיקליות והביולוגיות של המים, הם למעשה מזהמים אותם. כאשר מים מזוהמים הם במקרים רבים בלתי ראויים לשתייה ועלולים לגרום למחלות.