"לא נדרש הרבה מכל אחד מאיתנו כדי להציל את כדור הארץ. קצת יוזמה, הרבה מודעות והדברים יכולים להיות אחרת."

יצירת קשר

האתר EcoFriendly הוקם על מנת לעזור ולתרום למען איכות הסביבה. יצרנו את האתר ואת התכנים שלו בהתנדבות מתוך מטרה ורצון להעלות את המודעות האקולוגית בישראל ואולי להצליח לשנות קצת את המצב המסוכן ולשפר את תנאי המחייה ואיכות החיים בישראל ובעולם בכלל.

אנו פתוחים ומזמינים לקבל הצעות לשיפור, הערות על התוכן, שאלות ובקשות, מאמרים בנושא איכות הסביבה ורעיונות לשיתופי פעולה פוריים למען איכות הסביבה. ניתן לפנות אלינו בכל בקשה דרך הדואר האלקטרוני - mail@ecofriendly.co.il