"לא נדרש הרבה מכל אחד מאיתנו כדי להציל את כדור הארץ. קצת יוזמה, הרבה מודעות והדברים יכולים להיות אחרת."

מפת אתר

דפים כללים:

  איכות הסביבה 

  סרטונים על איכות הסביבה 

  אתרים ירוקים - אתרים על איכות הסביבה

  אודות האתר

  מפת אתר

  יצירת קשר

דפי מידע והסברים:

  מפגעי איכות הסביבה

  פסולת

  זיהום מים

  זיהום אוויר

  התחממות גלובלית - התחממות כדור הארץ

  זיהום הים - ניקוי חופים

  חומרי הדברה - כימיקלים מסוכנים

  קרינה מסוכנת - קרינה מזיקה

  אנרגיה ירוקה

טיפים והצעות:

  טיפים לשמירה על איכות הסביבה

  שקיות פלסטיק

  דאודורנט ספריי

  הדברה אורגנית

  מיחזור

  חשמל - דלק

  צעידה ברגל - נסיעה באופניים

  אנרגיה חלופית

  מוצרים מזהמים

  מוצרים ירוקים - מוצרים ידידותיים לסביבה

  חוקי איכות הסביבה

  מכוניות היברידיות

  מסננים - ארובות

  חומרים מסוכנים - חומרים מזיקים

  ניקיון חופים

  הילודה בישראל

  מי שופכין - ביוב

  כורים גרעיניים

  אזורים ירוקים

  מקורות רעש

  צמצום רעש